تجهیزات ابزار آزما

کسینوس فی متر (IM-12)اندازه گیری ضریب توان بار های الکتریکی سلفی و خازنی در این تجهیز فراهم شده است.

 • ابعاد : 96*96*96 mm
 • نمایشگر 4 رقمی
 • اندازه گیری دقیق ضریب توان
 • دقت اندازه گیری : 0.5%
 • محدوده مجاز ولتاژ ورودی : 140 تا 250 ولت و 40 تا 65 هرتز
 • محدوده مجاز جریان ورودی : 0.1 تا 5000 آمپر
 • تغذیه : 50 هرتز - 180 تا 240 ولت
 • نمایش سلفی یا خازنی بودن نوع بار
 • محاسبه بر اساس TRUE RMS
 • قابل استفاده در شرایط هارمونیکی و تغذیه بارهای غیر خطی
 • مجهز به Watchdog
فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۸۷KB