تجهیزات ابزار آزما

کارگاه تاسیسات جریان ضعیف - پیشرفته ‌(118-ET)• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم اعلام حریق
• آشنایی با تجهیزات سیستم آیفون تصویری
• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم ضد سرقت
• آشنایی با نحوا سیم کشی سیستم آیفون تصویری
• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم برق ایمنی
• آموزش نحوه اتصالات تلفن
• آموزش نحوه سیم کشی UPS با باتری و بار
• آموزش سیم کشی مودم و اسپلیتر
• آموزش نحوه بهربرداری از UPS    
• آشنایی با انواع اسپلیتر آنتن مرکزی
• آموزش نحوه سیم کشی و بهربرداری از ماژول ضد سرقت (Auot dialer)
• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم آنتن مرکزی    
• آموزش نحوه سیم کشی و بهربرداری از LCD    
• آشنایی با سیستم VHF و UHF
• آموزش نحوه سیم کشی و بهربرداری از میکروفن
• آشنایی با سیگنال سنج و تقویت کننده سیگنال آنتن مرکزی
• آموزش نحوه سیم کشی و بهربرداری از دوربین Full HD    
• دستور کار ویژه مدرس
• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم صوتی
• دستور کار ویژه دانش آموز
• آشنایی با نحوه سیم کشی LCD سیستم دوربین مدار بسته
• راهنمای کاربری تجهیزات    
• استفاده از دوربین Full HD
• آشنایی نحوا سیم بندی ماژول مرکزی سیستم دوربین مدار بسته
• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم دوربین مدار بسته


فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۰۲KB