تجهیزات ابزار آزما

کارگاه برق ایمنی ‌(114-ET)• دستور کار ویژه مدرس
• دستور کار ویژه دانش آموز
• راهنمای کاربری تجهیزات
• آشنایی با تجهیزات بکار رفته در سیستم برق ایمنی
• آموزش نحوه سیم کشی UPS با باتری و بار
• آموزش نحوه بهربرداری از UPS
• آموزش نحوه سیم کشی و بهربرداری از ماژول ضد سرقت (Auto Dialer)
• آموزش نحوه سیم کشی و بهربرداری از LCD
• آموزش نحوه سیم کشی و بهربرداری از میکروفن
• آموزش نحوه سیم کشی و بهربرداری از دوربین Full HD

1) LCD
2) سنسور حرکتی و ضربه
3) دوربین
4) ماژول مرکزی سیستم ضد سرقت Auto Dialer
5) UPS
6) باتری
7) میکروفن
8) پدال سیستم دزدگیر

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۷۷KB