تجهیزات ابزار آزما

فرکانس متر (IM-30)جهت اندازه گیری مستقل فرکانس های شبکه سه فاز از این تجهیز استفاده می شود.

  • ابعاد : 96*96*96 mm
  • 3 نمایشگر 4 رقمی
  • اندازه گیری دقیق فرکانس تا دو رقم اعشار
  • دقت اندازه گیری : 0.5%
  • محدوده مجاز ولتاژ ورودی : 140 تا 250 ولت و 40 تا 65 هرتز
  • تغذیه : 50 هرتز - 180 تا 240 ولت
فرمت فایل عنوان سایز فایل
۲۰۳KB


برچسب ها: - فرکانس متر (IM-30)