تجهیزات ابزار آزما

شبیه ساز آسانسور (AI-91)آسانسور با استفاده از سه ماژول ساخته شده است.هدف این ماژول ها شبیه سازی یک آسانسور 3 طبقه می باشد.

در این ماژول میکروسوئیچ های 3 طبقه جهت فیدبک وضعیت آسانسور فراهم شده است.

موتور محرک 24V

3 عدد میکروسوئیچ با کنتاکت NO

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۶.۶MB