تجهیزات ابزار آزما

راهکارهای نوین برای آموزش الکترونیک


آموزش الکترونیکی مبحثی جدید و نتیجه فناوری اطلاعات است و چند سالیست که توسط دانشگاه ها و سازمان ها مورد توجه قرار گرفته و طرح های متعددی در این زمینه پیشنهاد و عملی شده است.

در مجموع فناوری اطلاعات فرصت های جدیدی را پیش روی جوامع قرارداده است و ملت هایی که زودتر این فرصت را شناسایی کنند می توانند بر عقب ماندگی خود در این زمینه غلبه کنند.
روش های نوین در حوزه آموزش الکترونیکی

 
روش های همراه با تکنولوژی در یادگیری الکترونیکی
روش های نوین در حوزه آموزش الکترونیکییادگیری متحرک:

از این روش یادگیری اولین بار در امریکا استفاده شد که در آن از وسیله ای به نام دستیار دیجیتال استفاده می شود که کارایی بالا و نتیجه مطلوبی در حوزه یادگیری داشته است و اروپا نیز یادگیری متحرک را آغاز کرده و در نظام آموزش خود ترکیب کرده، البته آمار دقیقی از رشد واقعی این نوع یادگیری دردسترس نیست.

در توضیح این وسیله باید بگوییم که یک دستگاه کوچک همراه با سیستم عامل است و در مواردی که نیاز به رایانه عادی اما قابل حمل نیز باشد، کاربرد دارد.
روش های نوین در حوزه آموزش الکترونیکیشبیه سازی:

شبیه سازی به خیلی از مقوله های صنعت وارد شده و به پیشبرد خیلی از بخش های آن کمک کرده است. استفاده از فلش ها تقریبا عمومی شده و فعالان این بخش سعی دارند الگوهای بیش تری در این بخش طراحی کنند.
روش های نوین در حوزه آموزش الکترونیکیاستاندارد سازی:

یعنی داشتن یک مدل مرجع مبتنی بر وب برای یادگیری که قابلیت دسترسی به اجزای آموزشی از فاصله دور را داشته باشد، سازگار با نیازهای فردی و سازمانی باشد، تکرارپذیر و تعاملی باشد و هم چنین توانایی هماهنگی با تغییرات فناوری را داشته باشد.
روش های نوین در حوزه آموزش الکترونیکی


تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۱۹:۱۲ | دفعات بازدید: ۳۳۲۹ بازدید
نظراتثبت نظر