تجهیزات ابزار آزما

آموزنده مدارهای الکترونیکی (AE - 105)• امکان اعمال سیگنال ورودی متفاوت
• نمایش سیگنال های مشتق گیر و انتگرال گیر غیر فعال
• بررسی مدار های برش
• بررسی مدار های کاربردی با استفاده از تراشه های مجتمع
• آرایش تقویت کننده تفاضلی
• تحلیل مدار های فیدبک
• بررسی انواع تقویت کننده های یک طبقه و چند طبقه
• مدار های تقویت کننده عملیاتی
• مدار های دیودی کاربردی
• ترانزیستور دو قطبی
• ترانزیستور اثر میدان

1) مشتق گیر غیر فعال RC و RL
2) انتگرال گیر غیر فعال RC
3) منبع تغذیه ثابت ±5V و ±12V
4) سیگنال ژنراتور با فرکانس خروجی 10Hzتا 200KHz و تولید شکل موج های سینوسی، مربعی و مثلثی
5) تقویت کننده های یک طبقه و چند طبقه ترانزیستوری و بررسی رفتار فرکانسی آنها
6) پاسخ فرکانسی تقویت کننده های فیدبک شده
7) تقویت کننده های عملیاتی و رفتار آنها
8) مدار جدا ساز نوری
9) رگولاتور های تجاری سری 78XX و 79XX
10) رگولاتور سوییچینگ کاهنده
11) مدار مجتمع ضرب کننده

فرمت فایل عنوان سایز فایل
۱۷.۹MB